Regulamin sklepu

Sprzedającym w sklepie internetowym jest:

Tola
Katarzyna Tołomanow
ul. Rekreacyjna 1
96-100 Skierniewice

mail:tola@tola.com.pl
www.tola.com.pl
www.dekoracje.tola.com.pltel.: 502 22 83 64

Kupujący usługi i produkty oraz Użytkownik zwany jest dalej Klientem

Zamówienia i płatności

Składając zamówienie lub rejestrując się w sklepie internetowym  
Klient  wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Tola
oraz potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem  sklepu Tola 

Dokumenty dostępne są na stronie sklepu w stopce w zakładce Pomoc

Zamówienia można dokonać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zamówienia na artykuły oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej sklepu, poprzez formularz kontaktowy i mail tola@tola.com.pl Klient poprzez złożone zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych artykułów i towarów ze sklepem internetowym.

Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym.

Ceny artykułów podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zmian we wszelkiego rodzaju promocjach i rabatach, bonach – z wyjątkiem przysługujących i wydanych do dnia zmiany.
W przypadku niedostępności jakiejkolwiek pozycji z zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem zamówienie może zostać zrealizowane częściowo (bez brakującego artykułu) lub  w terminie późniejszym. Termin realizacji zamówionych artykułów na terenie Polski podano na karcie produktu w sklepie internetowym. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia z chwilą wpływu należności na konto firmy. Płatność może być realizowana poprzez systemem szybkich płatności oraz przelew bankowy.

Dane do przelewu:

TOLA Katarzyna Tołomanow
ul. Rekreacyjna 1
96-100 Skierniewice
NIP 852-141-92-14
Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
44 1090 2835 0000 0001 4654 9560
W tytule prosimy o wpisanie numeru zamówienia otrzymanego w mailu.

Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży.

Dostawa

Sklep internetowy działa w formie wysyłkowej i dostarcza zamawiane artykuły zgodnie z wybraną przez Klienta w momencie składania zamówienia, dostępną w sklepie formą dostawy.

Reklamacje i zwroty

Klient ma prawo do założenia reklamacji z powodu wady fabrycznej produktu, wady powstałej w wyniku dostawy; gdy produkt, artykuł nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia; produkt, artykuł został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży (fakturą) i opisem na adres firmy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient dokonuje zwrotu artykułu, produktu nie używanego. Zwrot płatności, następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (zwrotu), w taki sam sposób jak płatność użyta przez Klienta.

Produkty i artykuły wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (personalizowane) nie podlegają zwrotowi.

Personalizacja

Sklep nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszyć prawo polskie lub międzynarodowe.

Spersonalizowany projekt wykonany na zlecenie Klienta stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient nabywa w ramach wykonanego zamówienia własność jednego lub więcej egzemplarzy utworu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich wskutek realizacji zleconego zamówienia zgodnie z wybranym projektem przedłożonym przez Klienta. Składając zamówienie wykonania usługi personalizacji Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania przesłanym materiałem projektowym oraz że wykonanie zamówienia nie wymaga zezwoleń i nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sprzedającemu z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta do realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Sprzedającego w prowadzonych postępowaniach, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedający.

Zabronione jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć, projektów, opisów produktów i artykułów oraz innych materiałów ze strony sklepu www.tola.com.pl oraz wypożyczalni dekoracji www.dekoracje.tola.com.pl

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.