Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Klient ma prawo do założenia reklamacji z powodu:
– wady fabrycznej towaru,
– wady powstałej w wyniku dostawy,
– gdy towar, artykuł nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
– towar, artykuł został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Reklamowany artykuł należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży (fakturą) i opisem powodu reklamacji na adres firmy. 
W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię o wyniku postępowania reklamacyjnego.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawimy lub wymienimy reklamowany artykuł na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy należność za reklamowany artykuł.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: tola@tola.com.pl 
lub telefonicznie: 502 22 83 64.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Klient dokonuje zwrotu artykułu, towaru nie używanego, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot płatności, następuje w taki sam sposób jak płatność użyta przez Klienta, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (zwrotu).

Artykuły wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (personalizowane) nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.